vineri, 17 aprilie 2015

35 proverbeevreiesti , o lectie de viata

35 de proverbe evreiesti - unele pot fi excelente lectii de viata 

35 de proverbe evreiesti - excelente lectii de viata

1. Dacă problema poate fi rezolvată cu bani, aceasta nu este o problemă – e o cheltuială de bani.

2. Adam – primul om fericit, pentru că nu a avut soacră.

3. Dumnezeu i-a dat omului două urechi 
și o gură, pentru ca să asculte mai mult și 'să vorbească mai puțin.
4. Să te păzească Dumnezeu de femei rele, de cele bune să te păze
ști singur.

5. A intrat vinul – a ie
șit taina.

6. Dumnezeu nu poate fi pretutindeni în acela
și timp – de aceea a creat mamele.

7. Nu fi dulce – altfel te vor mînca. Nu fi amar – altfel te vor scuipa.

8. To
ți se plîng de lipsă de bani, dar de lipsă de minte – nimeni.

9. Păze
ște-te de o capră – din față, de un cal – din spate, de un prost – din toate părțile.

10. Cuno
ștințele nu ocupă mult spațiu.

11. Oaspetele 
și peștele peste trei zile încep a mirosi.
12. Omul trebuie să trăiască cel pu
țin de dragul curiozității.

13. Alegînd între două rele, pesimistul le alege pe ambele.

14. Surdul a auzit cum mutul a povestit, că orbul a văzut, cum 
șchiopul alerga foarte rapid.

15. Dumnezeu îi păze
ște pe săraci, cel puțin, de păcatele scumpe.

16. Dacă caritatea nu ar costa nimic, to
ți oamenii ar fi filantropi.

17. Cînd o fată bătrînă se căsătore
ște, ea se transformă imediat într-o soție tînără.

18. Părin
ții îi învață pe copii să vorbească, copiii îi învață pe părinții să tacă.

19. De la distan
ță toți oamenii sunt buni.

20. Nu e atît de bine cu bani, cit de rău e fără ei.

21. Poate oul e mult mai de
ștept decît găina, dar se strică repede.

22. Încă nu s-a născut calul pe care vei putea prinde urma tinere
ții tale.

23. Bărba
ții ar face mai mult, dacă femeile ar vorbi mai puțin.

24. Cărun
țimea – semnul bătrîneții, nu al înțelepciunii.

25. Să taci bine e mult mai greu decît să vorbe
ști bine.

26. So
ția rea e mai periculoasă decăt ploaia rea: ploaia te încuie în casă, iar soția rea te alungă din ea.

27. Lumea va disparea nu pentru că sunt mul
ți oameni, ci pentru că sunt mulți oameni răi.

28. Doamne! Ajută-mă să mă ridic în picioare – să cad în genunchi pot 
și singur.

29. Dacă via
ța nu se schimbă spre bine, așteaptă, și ea se va schimba spre rău.

30. Oricît de dulce ar fi dragostea, compot din ea n-o să iasă.
31. Cînd nu este nimic de făcut, oamenii se apucă de lucruri mari.

32. Cine nu are copii 
știe cum să-i educe.
33. Mai bine să mori de rîs decît de frică.

34. Experien
ța – cuvîntul cu care oamenii numesc greșelile lor.

35. Îmbătrînind, omul vede mai slab, dar mai mult.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu